Biznes z technologią


Zdeterminowany rozwój technologiczny sprawił, że wiele tradycyjnych praw człowieka w firmach uległo zmianie. To dzięki niemu wiedza o klientach została wzbogacona o tony nowych informacji. Technologia zmieniła również sposób interakcji z klientem. Dzięki temu inaczej podejmowane są decyzje w biznesach. Technologia sprawiła, że nie wymaga się już obecności na każdym spotkaniu, wystarczy kontakt wirtualny z zespołem w firmie. Często zdarza się, że nad jednym projektem pracują korporacje lub osoby rozrzucone po całym świecie. Fundamentem zatem stało się używanie technologii w rozwoju biznesu. Kluczową zmianą okazuje się być to jak zaczęliśmy pracować przy wykorzystaniu technologii. A co za tym idzie rola menadżera średniego szczebla zaczyna tracić znaczenie dla właściciela firmy.

Stary porządek został przebudowany za sprawą zmechanizowania pracy w czasach rewolucji przemysłowej. Wartość tradycyjna była liczona poprzez pracę fizyczną, czyli rzemieślniczą. Wiązała się ona z posiadaną wiedzą, umiejętnościami i zaradnością człowieka. Kiedy nastała rewolucja przemysłowa powoli praca fizyczna została wypierana przez maszyny. Wówczas praca człowieka stawała się coraz bardziej zautomatyzowana. Wiele czynności zaczęło przybierać postać automatycznych. Wcześniej te automatyczne czynności były wykonywane przez wyspecjalizowanych mistrzów, fachowców znających się na rzeczy. Współcześnie prace te wykonują maszyny, sterowane przez człowieka lub zaprogramowane na samoistną pracę. Oznaczało to chęć zatrudniania osób młodszych z powierzchowną wiedzą, bez kreatywności i innowacyjności, tak aby po prostu wykonywali to co nakazuje praca, a więc automatycznie, bez refleksji.


Dobry menadżer zaczyna przybierać postać takiego mechanicznego robota, który potrafi wszystkiego dopilnować. Monitoring wyników pracy, produkcji, wskaźników i zmiennych, sprawia, że lepiej z tą pracą radzą sobie maszyny wyposażone w małe komputery, zaprogramowane do wykonywania tych czynności. Zatem człowiek menadżer średniego szczebla przestaje być potrzebny w biznesie. Maszyna wymaga jednak innego rodzaju menadżera, takiego, który potrafi zrobić użytek z dostarczonych mu danych. Menadżera, który zrobi raporty, skonstruuje prezentacje oraz stworzy wykresy ukazujące pracę całego sektora lub nawet całego biznesu. Dyspozycje zarządcze nie są już tymi najbardziej potrzebnymi w pracy menadżera. Kiedyś liczyła się sieć kontaktów wytworzona w konkretnej firmie.

Obecnie praca już nie polega na lojalnym trzymaniu się swojego stanowiska pracy. Organizacje coraz częściej skracają czas pracy. Oznacza to również, że pracownicy otrzymują mniej czasu na zdobycie doświadczenia oraz wiedzy pogłębionej praktyką. Internet i wyszukiwarki typu google, sprawiły, że wiedza nie zawsze jest potrzebna, ponieważ dostęp do niej i to w większej ilości można uzyskać natychmiast, wystarczy dostęp do sieci www. Wszechstronność przestała się opłacać.

Współcześnie menadżer, szczególnie dla młodego pokolenia nie jest już wartością, mentorem, autorytetem, trenerem czy mistrzem, którego trzeba szanować za jego doświadczenie, wiedzę i umiejętności. Nadzorca wydaje się być pracownikom zbędnym elementem ich pracy. Dzisiaj poszukują kontaktu z samym właścicielem, dyrektorem, który pokaże im zadania i przekaże za nie pieniądze.

Dlatego współczesny menadżer powinien kierować swoją uwagę na wiedzę mocno wyspecjalizowaną, taką której nie dosięgnie się natychmiast, na stronie internetowej, rzadką wiedzę, wartościową oraz umiejętności takie, których nie ma każdy pracownik. Wówczas masz szansę na dostanie się do biznesu, gdzie grono osób dba o poszerzanie wiedzy wyspecjalizowanej i kompetencji szerszych niż wiedza z wikipedii.

Przydatne jest również rozwijanie kompetencji innych niż zarządcze. Będą to kompetencje takie jak dopasowanie się do nowych warunków, szybkie reagowanie na problemy, lepsza komunikatywność, czy obsługiwanie głównego narzędzia potrzebnego do realizacji projektów biznesowych. Pogłębianie wiedzy wymaga zastanowienia się nad ścieżką kariery, bowiem nie każda wiedza będzie w przyszłości potrzebna i przynosiła większe pieniądze. Obecnie poszukuje się specjalistów w: lobbingu, rzecznictwie, przedsiębiorczości społecznej, ograniczaniu zużycia energii, coachingu oraz kreatywności innowacyjności. Przyszłość może przynieść miejsca pracy, o których teraz nawet nie myśli naukowiec inżynier. Co zrobisz z otrzymaną wiedzą zależy tylko od Ciebie.