RCS już na horyzoncie, nadchodzi – fenomenalny system komunikacji, o ogromnych możliwościach.

Pojawił się, rozpoczęły się narodziny nowego systemu komunikacji błyskawicznej w Polsce. Po cichu już odbyły się w jesienno- zimowe wieczory pierwsze próby uruchomienie, w czasie wichur przechodzących przez Polskę.
Do naszych granic wkracza powoli nowy wiadomości tekstowych. Standard RCS w zamierzeniach, planach jego Twórców ma zająć miejsce dzisiejszego systemu SMS/ MMS,
Czy zatem będzie on rywalem dla powszechnych komunikatorów internetowych oraz zapoczątkuje rewolucyjną, nową epokę komunikacji?

Rich Communication Suite RCS – czym jest ten standard komunikacyjny?

RCS to całkiem nowy, świeży- uniwersalny format komunikacji, który w niedalekiej przyszłości prawdopodobnie wdrożą wszyscy polscy operatorzy.
Jego głównym potentatem i zarazem nadrzędnym promotorem jest m.in. firma Google. Przedsiębiorstwo z Mountain View korzysta z cyfrowego charakter tej usługi i co najważniejsze system: Rich Communication Suite to multiplatformowy, czyli nowa usługa działa między różnymi platformami. Z tego właśnie powodu Google stara się przyspieszyć prace z nią związane – czyli wdrażania nowej technologii informacyjnej- implementowanie (zastosowanie) tego rozwiązania na własną rękę.

Na chwilę obecną

Aktualnie, internetowy usługodawca odblokował losowej, wybranej grupie swoich użytkowników funkcję RCS we własnej aplikacji o nazwie Google Wiadomości. Oznacza to nic innego jak funkcjonowanie nowego udogodnienia technicznego- będącego niezależnym od operatora sieci komórkowej GSM, a właśnie dzięki staraniom- producenta systemu z logiem „Zielonego Robota”.

Pierwsze testowe uruchomienia usługi, u kogo dostępne?

Testowa wersja systemu została uruchomiona przez: Orange’a, Plusa, Play’a i T-Mobile.
Na ten moment, niezmiennie żaden operator nie ma nic szczególnego do przekazania swoim odbiorcom. Z wyjątkiem ogólnikowych informacji wyświetlanych na wyświetlaczach, podobnie brzmiących u wszystkich
operatorów komórkowych – w postaci komunikatu o treści mniej więcej takiej: „Przyglądamy się tej technologii i badamy możliwości jej wdrażania w naszej sieci”.

Możliwości nowej platformy komunikacyjnej – wymiany wiadomości

Nowy standard RCS pozwala na wysyłanie jednej wiadomości o maksymalnej jej wadze, wynoszącej 100 MB – albowiem, jak nietrudno się nie domyślić, nie zauważyć. Funkcjonalność taka zostawia w tyle, czyli wykracza ponad możliwości dzisiejszych treści multimedialnych, przesyłanych pomiędzy smartphone’ami w postaci MMS-ów.
Debiutującej na naszych oczach system oddaje, stwarza możliwości- prowadzenia grupowych konwersacji video. Z kolei w trakcie ich trwania współdzielić przesyłane pliki lub informować równocześnie o lokalizacji używanego urządzenia.

Ewentualny problem systemu z zabezpieczeniami – w postaci niepełnego szyfrowania?

Nowy system RCS został już wielokrotnie obaczony krytyka- za brak pełnego szyfrowania, zapewniającego bezpieczeństwo.
Po krótce- oznacza to jedno, w języku technicznym:
„do treści wiadomości może mieć dostęp operator lub osoby trzecie, a także podmioty w formacie służb specjalnych”.
Zatem nie jest wykluczone, że taki stan rzeczy. Jest głównym powodem zbyt powolnego wdrażania, integrowania nowej platformy. Pomimo wsparcia uzyskanego od większości czołowych podmiotów z branży teleinformatycznej oraz mobilnej.

Większościowa, pełna- zgoda zawsze buduje, również w świecie Nowych Technologii

Wszakże mimo istniejących faktycznych zastrzeżeń- budzących obawy co do bezpieczeństwa -rodzącego się technologicznego fenomenalnego standardu.
Opisywany powyżej standard popierają prawie, niemalże wszyscy, w tym także strategiczna grupa- złożona ze światowych czołówki operatorów komórkowych GSM oraz samego Google , czy chociażby Microsoft.
W popularyzacji RCS może na drodze stanąć Apple, który to nadal, nie zdecydował się wyrazić wsparcia i uznania. Aprobacji wobec konkurencyjnego i nowego dla usługi Apple, odpowiednika usługi o nazwie: Apple iMessage.

Podsumowanie, krótko i rzeczowo:

Jednym złożonym zdaniem:
Raczkująca technologia wymiany olbrzymich wiadomości oraz możliwości wyraziście bardzo przypomina- nowoczesny komunikator internetowy.